Jarní souprava na jabloně  /na10 l/

Jarní souprava na jabloně /na10 l/

Vaše cena
120,00 CZK
Vaše cena bez DPH
99,17 CZK
Dostupnost
Skladem
Kód
001130Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Souprava dvou přípravků (Reldan 22 a smáčedlo Silwet Star) pro jarní ošeření jabloní proti přezimujícím škůdcům (pilatka, mšice, obaleč, aj.).


Účinné látky:

Reldan 22 - chlorpyrifos methyl 225 g/l

Silwet Star - polyalkylenoxid 80%, allyloxypolyethyleneglycol 20%


Jak účinkuje?

Reldan 22 - insekticidní přípravek
RELDAN 22 obsahuje účinnou látku chlorpyrifos – methyl, která náleží do skupiny organofosfátů (IRAC 1B). Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. RELDAN 22 vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. RELDAN 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi.

Silwet Star - smáčedlo
Aditivum Silwet Star je neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové
napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny.Másníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.


Pro jaké rostliny a problémy?

jabloně - přezimující škůdci (pilatka, mšice, obaleč, aj.)

Jak jej použít?

ošetřujte v období po rašení až do začátku růžového poupěte jabloně
malé balení je cca. na 10 l aplikační kapaliny
velké balení je cca. na 37 l aplikační kapaliny

Oblast použití
Jádroviny - Přezimující škůdci - 25 ml +5 ml / 10 l vody - Postřik - březen, duben, květen
složení : Reldan 22-100ml Silwet Star 20ml
Peckoviny - Přezimující škůdci - 25 ml + 5 ml / 10 l vody - Postřik - březen, duben, květen

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
STOPSET šipka

STOPSET šipka

Žluté lepové šipky jsou určeny k odchytu škodlivého létajícího hmyzu (molice, smutnice, vrtule, létavá imaga mšic atd.). Malé rozměry umožňují snadné použití k ochraně pokojových rostlin. Šipky 14 x 5...

35,00 CZK
28,93 CZK bez DPH
Kód: 012407
ATAK - DeltaSect 015 RTU - 250 ml/

ATAK - DeltaSect 015 RTU - 250 ml/

Rozprašovač pro hubení lezoucího a létajícícho hmyzu a členovců v interiérech. Účinná látka: deltamethrin Proti jakým škůdcům je určen? létající hmyz ( komáři, mouchy, vosy, aj.) lezoucím...

80,00 CZK
66,12 CZK bez DPH
Kód: 002152
Deltastop CP-obaleč jablečný
150,00 CZK
123,97 CZK bez DPH
Kód: