Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Přečtěte si prosím Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti ŠTARK s.r.o., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme a jaká práva máte v souvislosti s GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci naší společnosti za účelem naplnění smluv a třetím stranám tyto údaje postupujeme jen v případech, kdy je to nezbytně nutné k naplnění uzavřené smlouvy (týká se zejména přepravy).

Vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytujeme třetím stranám za úplatu! Můžete si být jisti, že v naší společnosti jsou vaše osobní údaje v bezpečí a jsou využívány pouze k tomu účelu, pro který jste nám je vy, jako naši zákazníci svěřily.

 

Kdo je správce?

Správcem poskytnutých osobních údajů je společnost ŠTARK s.r.o., se sídlem Pratecká č.p. 289, 664 08 Blažovice, identifikační číslo: 05881668, DIČ: CZ05881668.

 Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresa doručovací, adresa fakturační (u klienta - fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), které nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy (dodání zboží, zasílání daňových dokladů, zasílání oznamovacích emailů o stavu zakázky, vedení reklamačního řízení, dodržení práv plynoucích ze záruky, atd.).

- vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. (dle zákona 480/2004 Sb., §7). V takovém případě Váš souhlas dokonce nepotřebujeme. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

- přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby (zaměstnanci), za účelem vyřízení vašeho požadavku (zpravidla objednávky zboží) a k osobním údajům se mohou dostat pouze prostřednictvím počítačového programu se zřízeným přístupem chráněným heslem.

- všechny osoby pracující s osobními údaji jsou vázány mlčenlivostí.

- veškerá technická zařízení na nichž osobní data uchováváme, jsou chráněna proti zneužití třetí osobou (virus, hackerský útok nebo neoprávněný přístup třetí osoby) pomocí antivirových programů, přístupových práv a přihlašovacích údajů obsahujících dostatečně silná hesla.

- veškerá papírová dokumentace obsahující osobní údaje, je uchovávána po dobu vyžadovanou zákonem v uzamčených prostorách, přístupných pouze zaměstnancům společnosti. Po uplynutí doby stanovené zákonem jsou dokumenty skartovány tak, aby byla znemožněna jakákoli identifikace osobních údajů. 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, zejména v rámci dopravy zboží na požadovanou adresu. Subjekty, které s námi takto spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

Společnost ŠTARK s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

  • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy
  • poskytovatelům technologií a cloudových služeb pro správu a provoz webových stránek a e-shopů společnosti
  • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků
  • poskytovatelům poštovních, přepravních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci naší společnosti za účelem naplnění smluv a třetím stranám tyto údaje postupujeme jen v případech, kdy je to nezbytně nutné k naplnění uzavřené smlouvy (týká se zejména přepravy).

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@aaazahrada.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.