Antre 70WG - 20 g

Antre 70WG - 20 g

Vaše cena
62,00 CZK
Vaše cena bez DPH
51,24 CZK
Dostupnost
na objednávku
Kód
003235Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Fungicidní přípravek k ochraně proti chorobám jádrovin, révy vinné, brambor a okrasných rostlin.


Účinná látka: propineb 700 g/kg


Jak účinkuje?

Antre 70 WG je převážně preventivně působící kontaktní fungicid. Mechanismem účinku je v převládající míře inhibice klíčení spor. Účinkuje na povrchu rostlinných pletiv, do vodivých pletiv neproniká a není systémově rozváděn.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

brambor (plíseň bramborová)
jádroviny (strupovitost)
réva vinná (plíseň révová, červená spála, červená skvrnitost révy)
okrasné rostliny (rez karafiátová)

Jak jej použít?

Jádroviny - strupovitost: aplikuje se výhradně preventivně, resp. podle signalizace, nejpozději na počátku vývoje choroby. Optimální použití je v období před květem jádrovin, nejpozději do ukončeného kvetení. Nižší dávka přípravku v rámci uvedeného rozmezí se použije při menším ohrožení porostu strupovitostí a při kratším intervalu mezi ošetřeními
Réva vinná - plíseň révová, červená spála
Aplikace pouze preventivně, resp. podle signalizace, nejpozději na počátku vývoje choroby, optimálně v období aktivního růstu révy (krátce po vyrašení do začátku tvorby bobulí). Nižší dávka přípravku v rámci uvedeného rozmezí se použije při menším ohrožení porostu plísní révovou a červenou spálou a při kratším intervalu mezi ošetřeními.
Réva vinná - černá skvrnitost: Aplikace pouze preventivně, včasně krátce po vyrašení do období 3 listů.
Brambor - plíseň bramborová: S aplikací v bramborách se začíná po zapojení rostlin v řádku. Antre 70 WG se aplikuje výhradně preventivně, nejlépe podle signalizace. Doporučené intervaly mezi ošetřeními: 14 dnů; při silnějším infekčním tlaku je vhodné interval zkrátit.
Okrasné rostliny - karafiát (rez karafiátová): výhradně preventivně, resp. dle výskytu infekce
postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Plodina, indikace Dávkování Aplikace
Jádroviny, Strupovitost - AT. Aplikace ve fázi ukončeného kvetení, maximální výška olistění 3 m. 20 g / 10 l vody Postřik 5,6
Karafiáty, Rez karafiátová - AT. Okrasné rostliny - karafiát. Aplikace postřikem nebo rosením. Max. 2x za rok v intervalu 7-14 dnů. 20 g / 10 l vody / 100 m2 Postřik 6,7
Réva vinná, Černá skvrnitost révy - AT. Aplikace ve fázi "vlny až vyvinuté listy". Aplikace postřikem nebo rosením. Max. 2x za rok v intervalu 7-14 dnů. 20 g / 10 l vody Postřik
Réva vinná, Červená spála - OL=28. Aplikace postřikem nebo rosením. Max. 2x za rok v intervalu 7-14 dnů. 20 g / 10 l vody Postřik
Réva vinná, Plíseň révová - OL=28. Aplikace postřikem nebo rosením. Max. 2x za rok v intervalu 7-14 dnů. 20 g / 10 l vody Postřik
Brambor, Plíseň bramborová - OL=14. Aplikace postřikem. Max. 2x za rok v intervalu 14 dnů. 20 g / 3,2-4,8 l vody / 80 m2 Postřik
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
Revus 100ml

Revus 100ml

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně bramboru proti plísni bramborové.

350,00 CZK
289,26 CZK bez DPH
Kód: 003194
Karathane New 250 ml

Karathane New 250 ml

Postřikový emulgovatelný přípravek proti padlí révovému na révě. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyv...

620,00 CZK
512,40 CZK bez DPH
Kód: 003185
GLIOREX 10 g

GLIOREX 10 g

Příprava sadby před výsadbou – moření. Moření česnekové sadby je v současnosti silně omezené nedostatkem registrovaných přípravků. Sadbu česneku doporučujeme mořením ošetřit těsně před výsadbou. Sadba...

90,00 CZK
74,38 CZK bez DPH
Kód: 7419